menu

Pierwsze zajęcia - „Migam ja, migasz Ty, miga cały świat”

Świetliki wzięły udział w zajęciach przygotowanych w ramach projektu „Migam ja, migasz Ty, miga cały świat”.

Uczniowie poznali alternatywny sposób porozumiewania się z ludźmi– podstawowe znaki języka migowego, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na drugiego człowieka. Dzieci rozmawiały o szacunku, tolerancji i godnym traktowaniu ludzi różniących się od nas samych.