Biuletyn informacji publicznej
menu

PILNY KOMUNIKAT

W związku z rozporządzeniami MEN z dnia:


1. 24 listopada 2020 r. zmieniającym okres nauki zdalnej w szkołach do 3 stycznia 2021 r. informuję, że
• przewidziany na grudzień egzamin próbny klas 8 i test kompetencji klas 7 zostaje odwołany. O terminie egzaminów próbnych w klasach 8 -7 poinformujemy w późniejszym czasie.
• od 30 listopada 2020 r. zostają przywrócone zajęcia sportowe kl. IV-VIII /treningi/ realizowane w szkole na podstawie programów szkolenia z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

2. 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 
Dyrektor szkoły
Małgorzata Afanasjew