menu

WARTO PAMIĘTAĆ O HISTORII

BohaterOn - włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Projekt ma edukować młodych Polaków, bazując na historiach powstańców wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 6b i nauczyciel historii.