menu

Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy" dla klas 1-3

Drodzy Uczniowie, zachęcamy Was do wzięcia udziału w plastycznym konkursie pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”.

Cele konkursu:
- kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,
- rozwijanie możliwości twórczych i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i promocja literatury dziecięcej.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 1-3.

Przedmiot konkursu:
-zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej ulubionego bohatera.
- rezultatem konkursu będzie utworzenie wirtualnej wystawy, dostępnej na stronie internetowej szkoły.

Warunki uczestnictwa:
- na konkurs należy przekazać pracę plastyczną wykonaną samodzielnie, dowolną techniką, nawiązującą do tematu konkursu,
- format pracy nie może być większy niż A3,
- prace należy zeskanować/sfotografować, a następnie wysłać do 16 marca 2021 roku na e -dziennik – do nauczycieli biblioteki (B. Berk lub S. Wiśniewska) lub poprzez platformę Microsoft Teams (zespół „Aktywna Świetlica”), wpisując w temacie „Mój ulubiony bohater książkowy – konkurs” oraz imię, nazwisko i klasę uczestnika. Pracę można też przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie i podpisaną zostawić w portierni szkolnej,
- przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

NAGRODY CZEKAJĄ!!!