menu

Zebrania wychowawców z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się on-line 4 marca 2021 r.

Klasy 1 – 3 o godz. 16.30
Klasy 4 – o godz. 16.45
Klasy 6 – o godz. 17.00
Klasy 7 – o godz. 17.15
Klasa 8 – o godz. 17.30

Spotkania będą odbywały się on - line z użyciem aplikacji Teams:
• w klasach 1-3 poprzez zalogowanie się rodzica z konta ucznia na zespół - edukacja wczesnoszkolna,
• w klasach 4 - 8 poprzez zalogowanie się rodzica z konta ucznia na zespół - zajęcia z wychowawcą.

Z nauczycielem konkretnego przedmiotu rodzic może skontaktować się wysyłając wiadomość poprzez e - dziennik lub on - line z użyciem aplikacji Teams (np. połączenie z konta ucznia).

Nauczyciele uczący poszczególne klasy będą pełnić dyżur od 17.00 do 18.30.