menu

Zasady korzystania z biblioteki

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej podczas nauczania zdalnego.

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego zapotrzebowanie na książki można składać przez e-dziennik.
W zgłoszeniu prosimy podać: autora i tytuł książki oraz termin odbioru. Nauczyciel bibliotekarz pozostawi zamówione książki w portierni szkolnej.
W sprawie składania zamówień prosimy kontaktować się przez e-dziennik
z p. Bożeną Berk