menu

Światełko Betlejemskie

Światełko Betlejemskie płonie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 4. Symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei przekazali harcerze ze Szczytna.