menu

Powrót do nauki stacjonarnej

Od 10 stycznia 2022r. uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole zgodnie z planem lekcji oraz zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych oraz wietrzenie.

* Noszenie maseczek jest obowiązkowe w przestrzeni wspólnej tj. na korytarzach i w toaletach. Jeśli rodzic uzna to za właściwe – uczeń może mieć zakryte usta i nos w trakcie lekcji. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom maseczek.

*Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

*Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami.

*Uczniowie zobowiązani są do wchodzenia na teren szkoły przypisanymi wejściami:
• Klasy I – V – wejście A (wejście główne od ul. Lanca)
• Klasy VII – VIII – wejście B (wejście od Orlika).

*Uczniowie w dalszym ciągu uczyć się będą w wyznaczonych salach:
• Klasa I A – sala nr 10
• Klasa I B – sala nr 8
• Klasa I C – sala nr 9
• Klasa II A – sala nr 1
• Klasa II B – sala nr 2
• Klasa II C – sala nr 3
• Klasa III A – sala nr 6
• Klasa IV A – sala nr 19
• Klasa V A – sala nr 22
• Klasa V B – sala nr 21
• Klasa VII A – sala nr 17
• Klasa VII B – sala nr 18
• Klasa VIII A – sala nr 11
• Klasa VIII B – sala nr 12

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Afanasjew