menu

Projekt pt. "Hejt, a Ty co na to"

W kwietniu uczniowie klas 7a, 7b, 8a i 8b uczestniczyli w II edycji Projektu informacyjno-edukacyjnego pt. "Hejt, a Ty co na to?" zorganizowanym przez Zespół Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Główną ideą projektu było podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z korzystania z sieci internetowej, jak również kreowanie prawidłowej postawy reagowania na działania niepożądane w Internecie m.in. na zjawisko hejtu.