menu

„FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE

„FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE

„FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE

20 listopada nauczyciele naszej szkoły panie Magdalena Więcek, Wanda Sokołowska, Joanna Kempa i Kinga Ałaj wzięły udział w konferencji edukacyjnej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „football3 w szkole”, którą zorganizowało Stowarzyszenie „Trenuj Bycie Dobrym” pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Spotkanie stacjonarne odbyło się w Podstawowej Szkole nr 1 w Mrągowie. Konferencja składała się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Nauczyciele zostali wprowadzeni w charakter zajęć prowadzonych zgodne z metodą football3, a następnie zaproszono ich do udziału w części praktycznej, podczas której wcielili się w rolę uczniów. Całość zakończyła się uroczystym wręczeniem certyfikatów z odbytego szkolenia.

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły zostaną zaznajomieni z metodą football3 i będą systematycznie wdrażać ją podczas swoich zajęć w klasach I-III. Poprzez stosowanie tej metody chcemy umożliwić uczniom odkrywanie i rozwijanie ich super mocy m.in. empatii, pomagania, szacunku do innych, współdziałania, optymizmu czyli umiejętności, których coraz częściej brakuje młodzieży na boisku. Podsumowując metoda football3 to zmodyfikowana piłka nożna, której celem jest przeniesienie nacisku na kontakty międzyludzkie wśród uczestników na boisku, a nie na rywalizację.

Więcej informacji dotyczących metody football3 znajduje się na stronie: https://www.laczynaspilka.pl/aktualnosci/football

„FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE „FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE „FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE „FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE „FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE „FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE „FOOTBALL 3” W NASZEJ SZKOLE