menu

Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie włączyła się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF.
Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane. Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.
Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie, która zorganizowała w ramach tego dnia lekcje wychowawcze na temat Konwencji Praw Dziecka, zajęcia plastyczne, na których uczniowie wykonali plakaty na temat praw dziecka, przygotowana została gazetka szkolna na temat Konwencji Praw Dziecka, uczniowie ubrali się na niebiesko, a uczennice ze szkolnego koła wolontariatu przygotowały i przedstawiły krótką audycję przez radiowęzeł,
w której przedstawiły historię powstania Konwencji Praw Dziecka oraz wprowadzenia jej w Polsce. Podały jakie prawa mają dzieci i kto w Polsce czuwa nad ich przestrzeganiem. Poniżej fotorelacja z obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF