menu

Odwiedziny na poczcie

Odwiedziny na poczcie

Odwiedziny na poczcie

Uczniowie z klas 1A, 1B z wychowawczyniami  odwiedzili pobliską  pocztę. Celem wyjścia było wysłanie listu do Świętego Mikołaja.

Dzieci  napisały  list do Świętego Mikołaja oraz zaadresowały  kopertę, nakleiły znaczek pocztowy oraz zaniosły listy do skrzynki pocztowej.  Dzieci poznały zakres usług pocztowych, zadania jakie spełnia ten urząd oraz dowiedziały się jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Wizyta na poczcie była dobrą okazją do utrwalenia nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.  Wrzucenie listów do skrzynki wzbudziło w  uczniach  największe emocje. Uradowani  wrócili do szkoły. Odwiedziny na poczcie Odwiedziny na poczcie Odwiedziny na poczcie Odwiedziny na poczcie Odwiedziny na poczcie