menu

Podsumowanie Ogólnopolskiego Programu „Czytamy rodzinne historie”

Podsumowanie Ogólnopolskiego  Programu „Czytamy rodzinne historie”

Podsumowanie Ogólnopolskiego Programu „Czytamy rodzinne historie”

Program realizowały klasy 1a,1b,1c i biblioteka szkolna od maja do 5 czerwca. Każda klasa zrealizowała jeden scenariusz, którego efektem były konkretne prace m.in.”Drzewo genealogiczne”, „Moje zwierzę – z atramentowego kleksa”, „ Plastelinowy talizman”i „Kapsuła czasu”.

Dnia 5 czerwca 2024 roku odbyły się w bibliotece szkolnej zajęcia podsumowujące program. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klas pierwszych.
W część pierwszej zrealizowano scenariusz nr 2. Spotkanie rozpoczęto grą „sieć pajęcza”, w trakcie której uczniowie z różnych klas pierwszych poznawali imiona uczestników. Następnie przedstawiciele klas uczestniczyli w zabawie„ciepło , zimno”szukając w bibliotece ukrytych sześciu puszek. Następnie uczniowie z uwagą wysłuchali czytanego przez zaproszone mamy rozdziału drugiego książki pt. „Wnuczka antykwariusza”. W celu odprężenia i relaksu uczestnicy wzięli udział w zabawie ruchowej „gra w kolory” do piosenki o tym samym tytule. Pierwszą część uczniowie zakończyli wykonaniem kapsuły czasu, które otworzymy 5 czerwca 2025 roku w bibliotece. Na zakończenie podsumowano realizację wszystkich wyzwań programu i wręczono przedstawicielom klasy 1a, 1b, i 1c dyplomy. Uczniowie byli zadowoleni z udziału w programie , o czym świadczyły radosne minki i burza oklasków, a także chęć uczestniczenia w kolejnych programach .
Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację programu składamy
p. Iwonie Ceberek, p. Wandzie Sokołowskiej i p. Kindze Tomaszczyk. Podsumowanie Ogólnopolskiego  Programu „Czytamy rodzinne historie” Podsumowanie Ogólnopolskiego  Programu „Czytamy rodzinne historie” Podsumowanie Ogólnopolskiego  Programu „Czytamy rodzinne historie” Podsumowanie Ogólnopolskiego  Programu „Czytamy rodzinne historie”